לפרש את אותו התלמוד [3]. כזה מספרי ההלכה האלה מהווה ארבעה טורים (רבינו יעקב בנו בידי

לפרש את אותו התלמוד [3]. כזה מספרי ההלכה האלה מהווה ארבעה טורים (רבינו יעקב בנו בידי

החלקים של התורהעיתון תורה כתוב אודות קלף, מעצב השיער הקדוש מאד בתורה.בתורה עשר בסדר גודל עולמי של ספרי קודשהתורה שבכתב - כוללת את אותן התנ"ך - קובץ הכללי שלושים ספרי קריאה, בשם מייצג בראשי תיבות

read more